Stare fotografije na Pivškem

Ljudska šola

sola

Ljudska šola / vrtec enota Mavrica vrtca Pivka, Pot na Orlek 2, Pivka

Razglednica iz leta 1935, original hrani Ernest Margon, Pivka

Stavba na naslovu Pot na Orlek 2 je danes del Vrtca Pivka, in sicer enota Mavrica. V preteklosti pa je imela stavba pestro zgodovino. Na tem mestu je bila prva šola v Št. Petru že v letu 1855, imela je tudi šolski vrt. Zaradi slabe gradnje je bila šola pozneje adaptirana, sledile so tudi razne dozidave. Bolj urejene čase je šola dočakala leta 1878 s prihodom učitelja Mihaela Kalana, očeta Ludovike Kalan, učiteljice, pesnice in prevajalke. Najprej je bila to šola, in sicer njen desni del na razglednici, krit z opečnato kritino, pozneje so Italijani dozidali del stavbe na levi strani in povečali zmogljivosti šole.

Glede na eternitno kritino na tem delu je bila stavba dozidana pred letom 1930. Med prvo svetovno vojno so morali učilnice prepustiti vojakom, v šolski kroniki pa so ta leta opisana kot vojna šolska leta. V času fašistične okupacije je bila šola tudi sedež občine. To pričuje tudi razglednica iz leta 1935, na kateri je jasno viden napis na novejšem delu, ki so ga zgradili Italijani »Scuola elementare SAVOIA« (Osnovna šola SAVOIA) in na starejšem delu stavbe iz časov Avstro-ogrske monarhije »Municipio« (Občina). Po izgradnji nove občinske stavbe, v kateri je tudi sedaj sedež Občine Pivka, je stavba v celoti služila šolski dejavnosti in nudila stanovanja učiteljem. Na križpotju, kjer se od »reške ceste« odcepi pot v vas – nekdanji Šempeter in k župnijski cerkvi sv. Petra, stoji kapelica v čast Materi Božji. Kapelico so postavili šempetrski fantje leta 1922 v zahvalo za srečen povratek po koncu prve svetovne vojne. V času italijanske okupacije je kapelico s kamionom po nesreči podrl italijanski vojak. Po drugi svetovni vojni si je oblast prizadevala »motečo« kapelico poleg šole odstraniti, češ da moti otroke, ki hodijo v šolo, a porušiti si je ni upal nihče. Tako je bila kapelica ohranjena, v letu 2000 ob 700-letnici prve omembe Št. Petra na Pivki pa tudi temeljito obnovljena. Vse do leta 2004 so zanjo skrbeli domačini, družina Kristan.
Pred kapelico je na razglednici skupina ljudi. Na levi je slaščičar Toni, ki je imel slaščičarno, pravzaprav se je začelo in končalo s sladoledom v stari Komarjevi hiši in je v veselje otročadi s svojim sladoledarskim vozičkom prekrižaril okoliške vasi. Zraven njega stoji »uniformirana oseba«, najbrž kakšen gasilec ali financar. Gospod v sredini je pražnje oblečen, s klobukom, v žepu suknjiča pa ima neko pisanje. Bolj desno stran stoji gospa, ki ima v rokah cekar. Na desni strani vidimo tudi reklamni napis za prodajo vina v flaškonih ali flaškah. V takrat edini hiši na Prečni ulici 2 je imel v pritličju neki Italijan prodajo vina - vinotoč. Po Prečni ulici je takrat vodila kolovozna pot, bližnjica iz Petelinj v Št. Peter.

 

Ernest Margon

Vse fotografije

Powered by mod LCA